horní banner

Etický kodex

Všichni zaměstnanci a partneři EVROPA realitní kancelář se při provozování jejich činnosti řídí přísným etickým kodexem, který jasně stanovuje pravidla a priority naší kanceláře.

Dodržování etického kodexu pravidelně kontrolujeme.

ETICKÝ KODEX
EVROPA realitní kancelář
Tento etický kodex stanoví společná pravidla, standardy a postupy, které umožňují
a prohlubují efektivní fungování sítě EVROPA tak, aby klientům mohly být poskytovány profesionální, komplexní a spolehlivé realitní služby sítí EVROPA v České republice.
 1. EVROPA realitní kancelář vždy poskytuje své služby s odbornou, profesionální a individuální péčí,
  v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti EVROPY realitní kanceláře nebyli uvedeniv omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.
 2. EVROPA realitní kancelář hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Realitní kancelář nikdy nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.
 3. EVROPA realitní kancelář nesmí nabízet nemovitosti bez souhlasu přímých vlastníků.
  Realitní kancelář nabízí vždy pouze aktuální nabídky.
 4. Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran, uzavírá realitní kancelář vždy se svými klienty písemnou smlouvu, aby ohledně vzájemných práv
  a povinností souvisejících s realitním obchodem nebylo pochyb.
 5. EVROPA realitní kancelář uvádí při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé
  a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo uvádění nepravdivých tvrzení je zakázáno.
 6. EVROPA realitní kancelář se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. Inzerovaná cena musí být vždy uváděna včetně provize pro realitní kancelář.
 7. EVROPA realitní kancelář vybírá zálohy, jistiny a úschovy na zvláštní jistotní účet a nikdy nepoužívá peníze svých klientů pro potřeby provozu kanceláře ani jiným způsobem s nimi nemanipuluje.
 8. EVROPA realitní kancelář nikdy nevybírá v hotovosti zálohy, jistiny ani úschovy. Ve vyjímečných případech je vybírání zálohy v hotovosti možné pouze na základě vystavení písemné smlouvy
  a daňového dokladu, avšak pouze v sídle provozovny. Po složení částky je každý povinen ji ihned
  a v plné výši vložit na jistotní účet. Částky převyšující 100tis. Kč se nesmějí vybírat v hotovosti za žádných okolností.
 9. EVROPA realitní kancelář nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce.
 10. EVROPA realitní kancelář průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.

KONTAKTUJTE NÁS

Volejte nebo pište SMS
734 366 366


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

PŘÍBĚHY

Výkupy nemovitostí

Jmenuji se Michal Tůma. Vlastním rodinný dům 3+1 v Říčanech u Prahy. Hypotéku jsem již splatil, byl

Číst dále